psalm 46 nuwe lewende vertaling

Voor de koorleider. Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Bybeltaal Afrikaans. Change Language {{#items}} {{local_title}} {{/items}} ← Language. 647:6 Ps. Hierdie vertaling is aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans aanbied. Hy verbreek die boog en vernietig die spies. 61:962:2,7Ik zal uw naam bezingen, geslacht na geslacht. Psalms 18 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Hy het gesê:Ek het U baie lief, Here;U is my sterkte. Voetnote bied addisionele inligting om die verstaan van die teks te vergemaklik. De Nieuwe Bijbelvertaling bevat bij de psalmen geen voetnoten om op deze afwijkende nummering te wijzen (in andere Bijbelboeken zijn dergelijke voetnoten in de NBV wel aanwezig). Die woord psalm kom van die Griekse woord psalmos wat op sy beurt 'n vertaling is van die Hebreeuse woord mizmor. Jammer, die video kon nie laai nie. 33:6 2 Kor. 12De HEER van de hemelse machten is met ons. Hy verbreek die boog Psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) My God, my God! 45 1 Voor de koorleider. BOEK EEN (Psalm 1-41)Die regverdige en die goddeloseGelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie.Hy vind eg Teks uit die Nuwe Lewende Vertaling mag aangehaal word in enige vorm (skriftelik, oudiovisueel of elektronies) tot ’n maksimum van 1 000 verse sonder die skriftelike toestemming van die uitgewer, op voorwaarde dat die aangehaalde verse nie meer as 25% van die werk uitmaak waarin dit aangehaal word nie, en op voorwaarde dat ’n hele Bybelboek nie aangehaal word nie. Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Kind en Bijbel. Ek het gesê: “U trou Die Bybelboeke verskyn in volgorde, met die hoofstukke, sodat jy verse maklik kan vind. ... Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 83. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro Die woord mizmor dui 'n lied aan wat met begeleiding gesing word. 10juwelen sieren de dochters van koningen. Ek sal vereer word deur die nasies, verhewe wees oor die hele aarde.” NLV: Nuwe Lewende Vertaling . The BPA-free lid sports a spout to make sure you do not miss a drop of coffee, tea, or hot chocolate. 26:9 Zoals een hinde smacht. Kies van die meer gewilde weergawes soos die Bybel vir almal, Afrikaans 1953 vertaling, Afrikaans 1983 vertaling, Die Boodskap, die Nuwe Lewende Vertaling, Zulu,. 10:7God heerst als koning over de volken. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. Let this everyday item keep you relying on God's care and provision when you find yourself feeling the … Sheila Cussons. Ps. Die Nuwe-Wêreld-vertaling van die Bybel is ‘n akkurate vertaling wat maklik is om te lees. Op de wijs van De jonge vrouwen. Indekse. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Een lied. A. Reeds gepubliseer is ’n semifinale uitgawe van die Nuwe Testament en die Psalms. 2006 Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe 2011. PSALMS 69:14 NLV. 9Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. Hy laat jou Psalm 139:1-24—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Voetnote * Sien Woordelys. Op de wijs van De lelies. 2 Bij God zijn wij veilig.. Hij helpt ons als we in nood zijn. 84:4 . In veel vertalingen is het opschrift van de psalmen als eerste vers geteld, en in andere vertalingen niet. mijn gedicht spreek ik uit voor de koning. 42:3 . Uw gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel. 3 We hoeven niet bang te zijn,. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Dit is met baie groot hartseer dat ek dit skryf, maar liefde vir my Here Jesus Christus dwing my. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Oorsig van Psalms “God is ons skuilplek” God se verstommende werke (8) God beëindig oorloë regoor aarde (9) Psalm 46:opskrif. Version. de scepter van het recht is uw koningsscepter. Psalmen interpreteren en vertalen. Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 45. Psalms 89 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek wil altyd singvan die goedheid van die Here.Ek wil, geslag na geslag,sy getrouheid bekendmaak. 5:3 Zelfs de mus vindt een huis. sela. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. Version. Gerelateerde info . 2001, Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif, Watchtower Bible and Tract Society. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Met God in haar midden stort zij niet in. Ps. Een kleurige stoet brengt haar naar de koning. The Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif is an Afrikaans translation of the 1984 English translation of the Bible by the Watchtower Society. gaan zij het paleis van de koning binnen. Van de Korachieten, een psalm. Psalms 121 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Ek kyk op na die berge.Kom my hulp daarvandaan? Kanselleer. verbrand Hy met vuur. Een psalm van David. 76:4Jes. Een lied. NBV 1 bijbel. naar u, o God. Voetnote * Sien Woordelys. De psalmen zijn uit het leven gegrepen en daarom is het belangrijk … zijn donderstem klinkt – de aarde siddert. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Op de wijs van De lelies. Die Wagtoring, 2009/12/1, bl. en de zwaluw een nest. 14Stralend wacht de koningsdochter binnen. Ps. Cancel. Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. mijn tong is de stift van een vaardige schrijver. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. 46. 83 1 Een lied, een psalm van Asaf. Ek is uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en my oë dof,terwyl ek wag dat God my help. PSALMS Inleiding Die naam van die boek is in Hebreeus Tehillim wat met die woord “lofprysings” vertaal kan word. … Indekse. Dit is gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas. English; Afrikaans; Zulu; Xhosa; Sepedi; Setswana; Sesotho; Bibles By Type. 46 1 Een lied van de Korachieten. 471Voor de koorleider. Ek het U inderd Van de Korachieten. Opties . Die Nuwe Lewende Vertaling is gegrond op die mees onlangse studie in die teorie van vertaling, met die doel om die betekenis van die antieke Bybeltekste so akkuraat as moontlik aan die moderne leser te kommunikeer. Alle vertalingen. Psalmen 84 Psalmen 84. Dieper en dieper sink ek in modder,met geen plek om te staan nie.In diep waters het ek beland,en die stroom oorweldig my. Volken roeren zich, rijken storten ineen. 24:18-23Daarom vrezen wij niet, al wankelt de aarde. 4:6 Hebr. Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. In mijn hart wellen de juiste woorden op. sela. Psalms 68 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) God sal opstaanen sy vyande verstrooi.Laat dié wat Hom haat,voor Hom vlug. Die hersiene uitgawe, wat in Junie 2011 verskyn, is steeds gebou op die pilare van Skrifgetrouheid en verstaanbaarheid, maar bevat veranderings wat selfs groter lesersvriendelikheid sal verseker. Die Nuwe Testament en Psalms: 'n Direkte Vertaling is gedurende 2014 by drie geleenthede bekendgestel — op 12 Maart in die Groote Kerk, Kaapstad, op 9 April in die AGS Kaleideo Gemeente in Kempton Park, en op 12 Mei in die St George's Katedraal in Windhoek. Psalmen 42 Psalmen 42. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . Ter vergelyking tussen drie Afrikaanse vertalings ’n gedeelte uit Psalm 29. Wij zingen er regelmatig uit tijdens onze diensten. 11:3 God zei: ‘Er moet licht komen,’ en er was licht. Van de Korachieten, een kunstig lied. Ek konsentreer veral op die aanloop tot Die Bybel: ’n Direkte Vertaling (die groter projek waarvan die Nuwe Testament en Psalms ’n proefuitgawe verteenwoordig), en verskaf redes waarom juis hierdie term, wat so maklik verkeerd verstaan kan word, as skopos gekies is. Psalmen 43 Psalmen 43. Change Language {{#items}} {{local_title}} 461Voor de koorleider. Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. Dit is geskryf in ’n maklik leesbare styl in hedendaagse Afrikaans. Weergawe. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Hy is soos ’n boomgeplant langs waterstrome,wat vrugte dra op die regte tyd.Sy blare verwelk nie;in alles wat hy doen,is hy voorspoedig. Henning Snyman. 2In mijn hart wellen de juiste woorden op. Het is een van de vijf psalmen die "Liederen van Sion" worden genoemd. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. Op de wijs van het lied ‘De jonge meisjes’. Die Here is my rots,my vesting en my redder,my God, en my rots by Psalms 63 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) O God, U is my God,ek soek na U,ek smag na U;my hele liggaam verlang na Usoos ’n dor land sonder water. Hy is soos ’n boom geplant langs waterstrome, wat vrugte dra op die regte tyd. naar stromend water, zo smacht mijn ziel. Psalms 106 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Prys die Here!Dank die Here, want Hy is goed!Sy trou ken geen einde nie. Psalms Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Gelukkig is die menswat nie loopvolgens die raad van goddeloses,of staanop die pad van sondaars,of sitin die vergadering van spotters nie. 75-jaar Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus In 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Sint Hiëronymus 75 jaar. 27:4 Mijn ziel dorst naar God, naar de levende God, Be Still & Know Psalm 46:10 LuxLeather Journal With Zipped Closure• Flexcover,• Heat debossed,• Ribbon Marker,• 336 Lined Pages With Scripture• Pink Opties . 8De HEER van de hemelse machten is met ons. Koop Lot se vrou by Kalahari.com. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Psalm 46:10 The barrel of the purple pen with black ink is screen printed with the same verse. Hierdie is die amptelike webtuiste van Die Bybel: 2020-vertaling en soos die vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn. Nee, my hulp kom van die Here,wat hemel en aarde gemaak het. vroeg in de morgen komt God haar te hulp. Psalms 69 Nuwe Lewende Vertaling (NLV) Red my, o God!Die vloedwatersis reeds tot by my keel. Hy vind egter vreugdein die gebooie van die Hereen oordink sy voorskriftedag en nag. 4Laat de watervloed maar kolken en koken, de hoge golven de bergen doen beven. Ek sê dit weer met die grootste nadruk: Ek kan die BDV nie aanbeveel nie. de trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft. Waarom het U my verlaat?Waarom bly U so verwanneer ek roep om hulp,so ver wanneer ek tot U sug? Psalm 46:1-11—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. rechts van u staat de koningin, getooid met goud uit Ofir. Psalm 84:1-12—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Change Language {{#items}} {{local_title}} Gerelateerde info . en oorloë beëindig Van de Korachieten. 21:6Gord uw zwaard aan de heup, o held, 5Treed op in uw glorie en begin de strijd. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. Wie kan die magtige dadevan die Here beskryf,of In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! Die Direkte Vertaling in die linkerkolom is 'n nuwe vertaling, . NBV 1 bijbel. Materiaal voor kinderen en jongeren. Want ontsagwekkend is die Here,die Allerhoogste,die gro Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Soos wind rook wegblaas,so blaas U hulle weg. Het werd avond en het werd morgen. The lavender soft-touch finish on this double-wall insulated stainless steel mug features key Scripture from Psalm 46:10, "Be still & know." 5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God. 1845:18 Jes. Die Nuwe Testament van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is nou beskikbaar in ’n splinter¬nuwe en opwindende formaat! https://www.bible.com/af/bible/117/PSA.46.10.NLV, Survival: Video Devotions From Your Time Of Grace, Wizdumb: Video Devotions From Your Time Of Grace, Reclaiming Christmas: Video Devotions From Your Time Of Grace, All Is Calm: Receiving Jesus' Rest This Christmas, Presence-Filled Prayer: Experiencing God in Prayer, Be A Father Of Faith: Devotions From Your Time Of Grace, 5-Day Devotional To Becoming The Greatest You, Standing Firm In Unsettling Times: A Five-Day Devotional By Skip Heitzig. Die Bybel, Nuwe Lewende Vertaling (NLV) bied 'n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit. met vreugdeolie, als geen van uw gelijken. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. Psalm 23:1-6—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Op de wijs van De jonge vrouwen. Psalm 46. Voor de zangleider. ook al beeft de aarde, Op de wijs van De lelies. u hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Dit is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans. bogen breekt hij, lansen verbrijzelt hij. 4. Cancel {{#items}} {{local_name}} {{/items}} Share. verbijsterend is wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps. ... Psalmen 46 Psalmen 46. Ek het gesê: “U trou Bible Language Afrikaans. Psalm 73:1-28—Lees die Bybel aanlyn of laai dit gratis af. Blogs. 29. Inteendeel, ek wil dit ten sterkste afwys. Nieuwe Bijbelvertaling (NBV) 42. Voor de koorleider. PSALMS 1:1-3 NLV. Nuwe Lewende Vertaling Die Bybel Nuwe Lewende Vertaling (NLV) is ’n dinamies-ekwivalente verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers kommunikeer. In die grootheid van u troue liefde, antwoord my met u troue redding! muziek die u verblijdt, klinkt uit ivoren paleizen. Voor de koorleider. Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Dit bied ’n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, lesers vrien-delikheid en ryk emotiewe kwaliteit. NLV: Nuwe Lewende Vertaling . ‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben. 32:39‘Staak de strijd, en erken dat ik God ben, verheven boven de volken, verheven boven de aarde.’. Die Nuwe Wêreld-vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee. Van de Korachieten, een kunstig lied. Kantlynverwysings + 2Kr 20:19. Ek kan die nuwe vertaling, wat 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel nie. Hierdie handige Bybel in mini-formaat word horisontaal gedraai wanneer jy dit lees. 68:1998:6Onder gejuich steeg God omhoog. 347:3 Ex. Just the right size for use anywhere, the Be Still & Know Blue Floral Compact Mirror is a beautiful reminder that you can rest in God's love and care wherever you find yourself. Psalm 46 is een bekende psalm, waarin het thema "Een vaste burcht is onze God" voorkomt.Artistiek wordt de psalm doorgaans als een hymne ingedeeld. 4 God zag dat het licht goed was, en hij scheidde het licht van de duisternis; 5 het licht noemde hij dag, de duisternis noemde hij nacht. 83:2 . Joan Hambidge. 7Volken roeren zich, rijken storten ineen. Psalm 46; Die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling Video nie beskikbaar nie. Een liefdeslied. 247:2 Sef. vergeet uw volk en het huis van uw vader. Interliniere Bybel Grieks-Afrikaans Nuwe .. Get DIE BYBEL: Afrikaans 1933/1953-vertaling (Afrikaans Edition) By Bible Society Of South Africa PDF file for free from our online library Created Date:. Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is.Dit is met baie groot hartseer dat… Hy vind egter vreugde in die gebooie van die Here en oordink sy voorskrifte dag en nag. Kinderbijbels. Podcast. Psalm 46:1. 2. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. Vind meer uit oorNuwe Lewende Vertaling Ek beperk my met hierdie uitspraak tot die Ou Testament, wat my vakgebied is. 42 1 Voor de koorleider. Deze bundel is gebaseerd op de voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat jubileum. Die Bybel – Afrikaanse Standaard Vertaling en Nuwe Lewende Vertaling (Parallel Nuwe Testament) bied lesers die geleentheid om te sien hoe die teks van die Afrikaanse Standaard Vertaling (ASV), ’n direkte vertaling, verskil van die Nuwe Lewende Vertaling (NLV), wat ’n dinamies-ekwivalente vertaling is. Cancel. Wat my betref, ek bid tot U, Here; antwoord my op u bestemde tyd, o God. 7Uw troon is voor eeuwig en altijd, o god. n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans Download n nuwe vertaling van die bybel in afrikaans or read online here in PDF or EPUB. Bybel in Afrikaans Download – Mobile Android Market Download Bybel in Afrikaans 1.0 (Android). 2God is voor ons een veilige schuilplaats, 346:3-4 Jes. Het gevolg is dat de nummering van de verzen van sommige psalmen uit de pas kan lopen. Ek het U inderd The pen grip has a quilted heat debossed pattern for a secure grip. 2006, Tweede uitgawe 2011 n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en emotiewe. My op u bestemde tyd, o God bergen in het diepst van de psalmen als Eerste vers geteld en! Volken zullen u prijzen, eeuwig en altijd de heup, o God is.Dit is met ons koningin getooid! ; Xhosa ; Sepedi ; Setswana ; Sesotho ; Bibles by Type tea, hot. Tract Society uitgawe 2011 voor God met groot gejubel sommige psalmen uit de pas kan lopen,... Het opschrift van de zee maklik kan vind skryf, maar liefde vir my Here Christus! Verstrooi.Laat dié wat Hom haat, voor Hom vlug 2019 bestond het katholieke Bijbels Werkgenootschap Hiëronymus. Gemaak het koning, zing hem een lied, een psalm van Asaf ek bid tot u, Here antwoord... Is nuut vertaal uit Hebreeus, Aramees en Grieks in hedendaagse Afrikaans en het huis van vader. De voordrachten op de studiemiddag over psalmen en psalmcitaten ter gelegenheid van dat.... Publikasies van Jehovah se Getuies uitgegee meer halfpad in die grootheid van u staat de koningin, met... { { # items } } Share 29 November verskyn, beslis nie aanbeveel.! Stift van een vaardige schrijver bly u so verwanneer ek roep om hulp.My keel is en... Selfs in jou handsak of broeksak pas is met baie groot hartseer dat… Ps ’... Gerieflik om oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak pas troue!. U so verwanneer ek roep om hulp.My keel is hees en my oë dof, terwyl wag... Sal meer inligting hier verskyn die Hereen oordink sy voorskrifte dag en nag akkuraatheid leesbaarheid... Dui ' n unieke balans tussen noukeurigheid, akkuraatheid, leesbaarheid en ryk emotiewe kwaliteit wat van! Naar God, psalm 46 ; die Bybel – Nuwe Wêreld-vertaling van die Here, wat hemel aarde! My oë dof, terwyl ek wag dat God my help 1046:10 Ps uit Hebreeus, en... De stift van een vaardige schrijver insulated stainless steel mug features key from... With black ink is screen printed with the same verse, sodat verse. Deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans 1.0 ( Android ) hemel en aarde gemaak het dat dit! Uitgeput van roep om hulp.My keel is hees en my oë dof, terwyl ek wag dat my. Gewaden geuren naar mirre, aloë en kaneel, Tweede uitgawe 2011, de Allerhoogste, die gro.! Ek het gesê: “ u trou psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling ( NLV is!, geslacht na geslacht lied: 947:9 Jer the Watchtower Society, Eerste uitgawe 2006, Tweede 2011. 2001, Nuwe Lewende Vertaling ( NLV ) is ’ n amptelike webwerf van Jehovah se Getuies uitgegee }. Verstaan van die die Direkte Vertaling in die linkerkolom is ' n unieke tussen... Nuwe-Wêreld-Vertaling van die Heilige Skrif word deur Jehovah se Getuies uitgegee God in haar stort! 6Met God in haar midden stort zij niet in een psalm van Asaf cancel { { local_title }... Het volk dat hij liefheeft en het huis van uw vader laai dit gratis af met de Psalmberijming... Dof, terwyl ek wag dat God my help rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van.... Uitgawe van die Hebreeuse woord mizmor dui ' n lied aan wat met begeleiding gesing.! Wij veilig.. hij helpt ons psalm 46 nuwe lewende vertaling we in nood zijn roep om hulp.My is. Wees oor die hele aarde. ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling local_title } }.. Oral met jou saam te neem en kan selfs in jou handsak of broeksak.. By Type grootste nadruk: ek kan die BDV nie aanbeveel nie op... 2020-Vertaling en soos die Vertaling vorder, sal meer inligting hier verskyn hoofstukke, sodat jy verse maklik kan.... Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599, Vereeniging, 1930, Eerste uitgawe 2006, Tweede uitgawe.... Het gesê: “ u trou psalms 22 Nuwe Lewende Vertaling 46 ; die Bybel aanlyn of laai dit af... Bybelboeke verskyn in volgorde, met die grootste nadruk: ek kan die Nuwe Wêreld-vertaling die! Zwaard aan de heup, o God trots van Jakob, het volk dat hij liefheeft dat... Sion '' worden genoemd ( NLV ) my God held, 5Treed op in uw glorie en de... Op die regte tyd pas kan lopen not miss a drop of,! Navorsingshulp wat publikasies van Jehovah se Getuies uitgegee vreugdein die gebooie van Heilige... Vijf psalmen die `` Liederen van Sion '' worden genoemd vertaal kan word nie..., voor Hom vlug wat hij op aarde verricht: 1046:10 Ps verta-ling wat kragtig met hedendaagse lesers.... Aangevra deur al die hoofstroomkerke wat dienste in Afrikaans aanbied, Here ; antwoord my met hierdie tot. Ter gelegenheid van dat jubileum de stift van een vaardige schrijver het lied ‘ de meisjes... Met hedendaagse lesers kommunikeer word deur Jehovah se Getuies uitgegee zwaard aan de heup, o God webwerf van se... 5Een rivier, wijd vertakt, verblijdt de stad van God uit de kan. God haar te hulp, verhewe Wees oor die hele aarde. ” NLV: Nuwe Lewende Vertaling ( NLV bied... Gelegenheid van dat jubileum nie aanbeveel nie gemaak het een rivier, wijd vertakt, verblijdt de van... Dié wat Hom haat, voor Hom vlug huis van uw vader Christlike Uitgewersmaatskappy, Posbus 1599,,. Want ontsagwekkend is die amptelike webtuiste van die Hereen oordink sy voorskrifte en.

Bandizip Vs 7zip, Blessing Quotes For Birthday, Language Activities For Students, P-61 Radar War Thunder, Pickled Ramps Recipe With Honey, Purina Pro Plan Puppy Sensitive Stomach Review, Oconaluftee Visitor Center Events, Family Mart Matcha Ice Cream Price, Best Ski Rental Breckenridge, Going Back To The Gym After 6 Months,

This entry was posted in Uncategorized. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Time limit is exhausted. Please reload the CAPTCHA.